rhodosi

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

šTruktúrová analýza (Eric Berne)

šTruktúrová ANalýza (Eric Berne) v SLK + PAS2.._
Štruktúrová analýza (Eric Berne)::
PAS2=>_ Sjtruktuurovaa analueeza (Eric Berne)::

PAS2=>_ Rozlisjujeme tri stavue ega, ktoree suu suuvislueem suesteemom muesjlienok
SLK:__Rozlišujeme tri stavy ega, ktoré sú súvislým systémom myšlienok

PAS2=>_ a citov reprezentovanueehj v správanii.
SLK: a citov reprezentovaných v správaní.

PAS2=>_ 1.Prvuee stav ega je odvodyenuee od rodyicjovskueehj postaav, hovorovo
SLK: __1. Prvý stav ega je odvodený od rodičovských postáv, hovorovo

PAS2=>_ nazueevanueehj Rodyicj (Parent). V tomto ego stave osoba mueslii, ciityi,
SLK: nazývaných Rodič (Parent). V tomto ego stave osoba myslí, cíti,

PAS2=>_ hovorii, odpovedaa a reaguje ako jeden z jeho rodicjov, ked bola esjtye
SLK: hovorí, odpovedá a reaguje ako jeden z jej rodičov, keď bola ešte

PAS2=>_ malaa. Tento stav ega je cjinnuee, napriiklad, vo vueehjove vlastnueehj
SLK: malá. Tento stav ega je činný, napríklad, vo výchove vlastných

PAS2=>_ dyetyii.
SLK: detí.

PAS2=>_2. Druhuee stav ega posudzuje svoje okolie objektiivnye, a vypocjiitava
SLK: __2. Druhý stav ega posudzuje svoje okolie objektívne, a vypočítava

PAS2=>_ mogjnosti a pravdyepodobnostyi na zaakladye minulueehj skuusenostyii,
SLK: možnostyi a pravdepodobnosti na základe minulých skúseností,

PAS2=>_ nazueeva sa Dospeluee (Adult) stav ega. Dospeluee (Adult) funguje ako
SLK: nazýva sa Dospelý (Adult) stav ega. Dospelý (Adult) funguje ako

PAS2=> pocjiitacj.
SLK: počítač.

PAS2=> 3. Tretyii stav ega:: Kagjdaa osoba si nesie vnuutri u seba maleeho hjlapca
SLK:__3. Tretí stav ega:: Každá osoba si nesie vnútri u seba malého chlapca

PAS2=> cji malee dyievcja, ktoree mueslii, ciityi, spraava sa, rozpraava, odpovedaa
SLK: či malé dievča, ktoré myslí, cíti, správa sa, rozpráva, odpovedá

PAS2=> a konaa praave spwosobom on cji ona robil, kedj bol / bola dyietyatyom
SLK: a koná práve spôsobom on či ona robil, keď bol / bola dieťaťom

PAS2=>isteeho veku. Tento stav ega sa nazueeva Dyietya (Child). Dyietya nyie je
SLK: Tento stav ega sa nazýva Dieťa (Child). Dieťa nie je

PAS2=> povagjovanee za dyetyinskee alebo nyezrelee, cjo suu Rodyicjovskee slovaa,
SLK: považované za detinské alebo nezrelé, čo sú Rodičovské slová, ,

PAS2=> ale ako dyetskee, znamenajuuc dyietya isteeho veku, a dwolegjitueem prvkom
SLK: ale ako detské, znamenajúc dieťa istého veku, a dôležitým prvkom ,

PAS2=>tu je vek, ktoruee mwogje buetj hocikdye medzi druhueem a piatuem rokom
SLK:tu je vek, ktorý môže byť hocikde medzi druhým a piatym rokom života za bežných

PAS2=> gjivota za begjnueehj okolnostyii. Je dwolegjitee pre jednotlivca rozumietj
SLK: okolností. Je dôležité pre jednotlivca rozumieť

PAS2=> svojmu stavu ega Dyietyatyu (Child), nyielen kvwoli tomu, gje si ho budye vo
SLK: svojmu stavu ega Dieťaťu (Child), nielen kvôli tomu, že si ho bude vo

PAS2=> vnuutri seba staale nositj po celuee gjivot, ale tyiegj pretogje je to
SLK: vnútri seba stále nosiť po celý život, ale tiež pretože je to

PAS2=> najhodnotnyejsjia cjastj jeho osobnostyi.
SLK: najhodnotnejšia časť jeho osobnosti.

PAS2=> Detajlnyejsjia analueeza nyevytvaara dyalsjie stavue ega, ale len
SLK:__ Detajlnejšia analýza nevytvára ďalšie stavy ega, ale len podsystémy

PAS2=> podsuesteemue tueehjto zaakladnueehj trohj. Podrobnee sjtuudium naam ukaagje
SLK: týchto základných troch. Podrobné štúdium nám ukáže dve Rodičovské

PAS2=> dve Rodicjovskee zlogjkue, jednu odvodyenuu od otca, druhuu od matky; to
SLK: zložky, jednu odvodenú od otca, druhú od matky; to

PAS2=> naam tyiegj odhalii v raamci ego stavu Dyietyatya (Child) tri zlogjkue z
SLK: nám tiež odhalí v rámci ego stavu Dieťaťa (Child) tri zložky z

PAS2=> ktorueehj sa skladaa = Rodyicja (Parent), Dospeleeho (Adult) a Dyietya
SLK: ktorých sa skladá = Rodiča (Parent), Dospelého (Adult) a Dieťa

PAS2=> (Child),ktoree boli upevnyenee od zacjiatku v ego stave Dyietyatya (Child)
SLK: (Child), ktoré boli upevnené od začiatku v ego stave Dieťaťa (Child)

PAS2=> ako bolo v dyetstve vuetvorenee. Mwogjme si to vsjimnuutj jednoduhjueem
SLK: ako bolo v detstve vytvorené. Môžme si to všimnúť jednoduchým

PAS2=> pozorovanyiim spraavanyia skutocjnueehj dyetyii.
SLK: pozorovaním správania skutočných detí.

PAS2=> Oddyelenyiim zlogjkue citue-a-spraavanyie od inueehj diagnostikovanueehj
SLK: Oddelením zložky city-a-správanie od iných v diagnostikovaní

PAS2=> stavov ega sa nazueeva sjtruktuurovaa analueeza.
SLK: stavov ega sa nazýva štruktúrová analýza.

PAS2=> Rodyicj (Parent)mwogje buetj Prirodzenuee = Starostlivuee, a Kontrolujuuci.
SLK:_Rodič (Parent) môže byť Prirodzený = Starostlivý, a Kontrolujúci.

PAS2=> Dyietya (Child) mwogje buetj Prirodzenee, Prispwosobenee, a Rebelujuuce.
SLK:_Dieťa (Child) môže byť Prirodzené, Prispôsobené, a Rebelujúce.

Poviedky, Rozprávky | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014